Als je iets schenkt aan De Kringwinkel, dan draag je meteen bij aan de tewerkstelling van mensen die weinig tot geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt. Vaak spreken deze mensen niet voldoende Nederlands , zijn ze langdurig werkloos en/of laaggeschoold zijn. Deze mensen vinden bij ons wel een job en krijgen de kans om werkervaring op te doen.
Elk voorwerp dat wij ontvangen moet geregistreerd, gesorteerd, gecontroleerd en winkelklaar gemaakt worden. Dit is zeer arbeidsintensief. In ons sorteercentrum en de winkels werken dan ook in totaal meer dan 120 mensen, waarvan het merendeel in het kader van sociale tewerkstelling. Wij werken hiervoor samen met verschillende instanties.

Tewerkstelling in samenwerking met:

VDAB

In samenwerking met de VDAB kunnen kortgeschoolde langdurig werkzoekenden binnen vzw De Kringwinkel Teleshop tewerkgesteld worden in verschillende functies.  Vaak gaat het over mensen die worden aangeworven in het kader van SINE (sociale inschakelingseconomie).

OCMW

De OCMW's in ons werkingsgebied kunnen kandidaten doorsturen voor een werkcontract bij De Kringwinkel Teleshop. Deze mensen werken binnen het kader van artikel 60 (§7). Tewerkstelling via een artikel 60 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die buiten de arbeidsmarkt is gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever.

JUSTITIE

De Kringwinkel Teleshop werkt regelmatig samen met het Justitiehuis van Dendermonde in het kader van de uitvoering van werkstraffen. Een werkstraf is een hoofdstraf, naast gevangenisstraf en boete, die inhoudt dat de veroordeelde tijdens zijn vrije tijd kosteloze arbeid uitvoert bij openbare diensten of vzw's. Deze samenwerking start met een verkennend gesprek waarbij werkregels en een tijdsschema worden afgesproken. 
De werkstraf kan 20 tot 300 uur duren, afhankelijk of ze uitgesproken wordt als een politiestraf of als een correctionele straf. Voor deze samenwerking, die gebeurt op ons eigen initiatief, is er geen financiële tussenkomst van de overheid voorzien.

SCHOLEN

Op vraag van studenten worden regelmatig (sociale) stages georganiseerd.

ARBEIDSBEMIDDELAARS

Op vraag van arbeidsbemiddelaars (VDAB, GTB, Job en Co…) kunnen voor werkzoekenden oriënterende of beroepverkennende stages georganiseerd worden. Zoals de naam het zegt, ligt de nadruk bij deze stage op het verkennen. Dit kan gaan van het ruim verkennen van een sector tot het specifiek verkennen van een bepaalde functie of job.
Dergelijke stages zijn een oriënterende tool. Deze stagevorm laten de werkzoekende en de consulent toe om een beroepsaspiratie te bevestigen of juist te schrappen, zeker als de werkzoekende geen duidelijke of realistische beroepskeuze heeft.

Neem voor meer informatie contact met ons en richt je aanvraag ter attentie van Kathy Ghysens.